Duszpasterze

Aktualnie w parafii pełni posługę:

- PROBOSZCZ: Ks. Tomasz Stachel

Z parafii pochodzą:
- Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Witwicki, kapłan diecezji warmińskiej
- Ks. Leszek Witwicki, kapłan ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów /SDS/

W parafii posługę duszpasterską pełnili:
- jako Administratorzy Parafii:
Ks. Piotr Łabno /1939-1942/,
Ks. Roman Mizera /1942-1943/,
Ks. Kazimierz Kaliciński /1943-1948/
Ks. Kazimierz Mucha/1948-1951/

- jako Proboszczowie:
Ks. Kazimierz Mucha /1951-1970/,
Ks. Stefan Tokarz /1970-1977/,
Ks. Tadeusz Szkaradek /1977-1994/,
Ks. Tadeusz Rzeźnik /1994-2002/,
Ks. Marian Kujda /2002-2005/,
Ks. mgr lic. Stanisław Ciurka /2005-2014/.

Foto

Parafia w Wierchomli