Ogłoszenia duszpasterskieV Niedziela Wielkanocna – 24.IV.2016

1. Dziś V Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00. 
2. Wspomnienia tygodnia:
w poniedziałek św. Marka Ewangelisty,
w piątek św. Katarzyny ze Sieny.
3. W przyszłą niedzielę w naszym kościele uroczystość I Komunii świętej dzieci klasy II w czasie Mszy św. o godz. 10:00. Osoby, które nie są związane z dziećmi komunijnymi niech przyjdą w tym dniu na inną Mszę św. Zostawmy miejsce w kościele dla gości.
4. Spowiedź święta dla dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i bliskich w sobotę od godz. 9:00.
5. W środę Msza św. wieczorna będzie wyjątkowo o godz. 17:00. Po tej Mszy św. próba przed uroczystością I Komunii świętej.
6.Ze względu na uroczystość I Komunii św. zmiana tajemnic różańc. będzie nie w przyszłą niedzielę tylko za dwa tygodnie tzn. w niedzielę 08 maja.
7. Jeśli jest jeszcze ktoś chętny na pielgrzymkę z ks. Ciurką do Częstochowy, Lichenia, Gniezna i innych miejsc, trzeba zdecydować się do najbliższego wtorku i zgłosić się najlepiej do p. Anny Ogórek.  
8. W piątek po Mszy św. wieczornej Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do świętego patrona.
9. W środę 27. kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Wierchomli Wielkiej i Małej. Odpady należy wystawić do godz. 7:15 na parkingu przy kościele koło ogrodzenia. Nie będzie zabierany sprzęt elektryczny i elektronicz.
10. Dziękujemy za kwiaty do kościoła wczorajszym nowożeńcom.
11. Zbiórka dla ministrantów w piątek o godz. 17:00.
12. Fundacja „Pro – prawo do życia” ponowi w tym roku obywatelską inicjatywę ustawodawczą „stop aborcji”. Dlatego w uroczystość 03 maja  będzie u nas przeprowadzona zbiórka podpisów do projektu ustawy. Trzeba mieć ze sobą numer peselu i będzie można złożyć podpis u osób z Akcji Katolickiej.
13. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Renata i Adam Szwala, Elżbieta i Jan Żywczak, Stanisława i Stanisław Sekuła.  Bóg zapłać za złożoną ofiarę.
14. W przyszłą niedzielę pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe połączone z Mszą św. wieczorną. Nabożeństwa majowe będą o godz. 17:30.

Intencje Mszy świętych od 25.IV – 01.V.2016

poniedziałek
7:00
+ Teresę i Józefa Lelito i + Marię Bołoz int. córki Marii z rodz.
wtorek
7:00
+ Helenę Kulig od rodz. Pustułków z Rytra - Podmakowicy
środa
7:00
+ Krystynę Kalińską w 11 m. po śm. od Grzegorza Różyckiego z rodziną    
17:00 + Tadeusza Mikołajczyka int. wnuków
czwartek
7:00
+ Michała Serkis w kolejną r. śm.
piątek
7:00
+ Wojciecha Ogórek od rodz. Kudłaczów z Gołkowic
18:00 + Kazimierza Jojczyka w 9 m. po śm. od uczestn. pogrzebu
sobota
7:00
+ Stanisław Stachel od parafian z Wierchomli
niedziela
7:00
+ Stefana Hnatyszaka od Mariana Hnatyszaka z żoną i dzieć.
10:00 – w int. dzieci pierwszokomunijnych
18:00 + Wojciecha Ogórek w 4 m. po śm. od ucz. pogrzebu

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron, święty Michale Archaniele … . 

 

autor: TS, data publikacji: 24.04.2016


IV Niedziela Wielkanocna – 17.IV.2016

  1. Dziś IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza – jest to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna w Kościele tydzień modlitw o powołania do służby Bożej. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00.
  2. Wczoraj nasz parafianin p. Mateusz Popiół został przez ks. Biskupa dopuszczony do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Wcześniej uczestniczył w odpowiednim do tego przygotowaniu. Będzie pomagał w udzielaniu Komunii św. w kościele a także będzie Ją zanosił do chorych. Z p. Robertem będą jeździć do chorych na zmianę tzn. jeden w jedną niedzielę, drugi w drugą. Już dziś szafarz Mateusz uda się do chorych. W domach trzeba chorym przekazać te informację, że jest drugi szafarz Komunii św. Panu Mateuszowi dziękujemy, że podjął się tego zadania i życzymy dużo Bożego błogosławieństwa w pełnieniu tej wyjątkowej i potrzebnej posługi.
  3. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie z dziećmi klasy II i ich rodzicami przed uroczystością I Komunii świętej.
  4. W sobotę uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej.
  5. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek, które zostaną przekazane Kościołowi na Ukrainie. Po Mszy św. wieczornej spotkanie z Radą Parafialną.  
  6. U sióstr Felicjanek w Łomnicy odbędą się rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich w terminie od 30 kwietnia do 02 maja. Chętne osoby mogą się zgłaszać w zakrystii.
  7. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Maria i Jan Mikulak. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.
  8. Polecam gazety katolickie: jest „Gość niedzielny”.

Intencje Mszy świętych od 18.IV – 24.IV.2016

poniedziałek
7:00
+ Stanisława, Zofię, Władysława Dereń int. Bronisławy Dereń
wtorek
7:00
+ Stefana Hnatyszaka w 2 m. po śm. od Jana i Stanisławy Hnatyszak
środa
18:00
– podz. za łaski i prośba o dalsze Boże bł. dla Klaudii
czwartek
7:00
+ Helenę i Jana Kuc int. Stefanii z mężem
piątek
7:00
+ Wojciech Ogórek od rodz. Kuźmiaków z Rytra
18:00 + Katarzynę, Józefa, Marię Gardoń, Marię i Jana Polakiewicz
sobota
7:00
– w int. członków Akcji Katolickiej i w int. dzieł, które podejmowane są przez Akcję Katolicką
14:00 - ślub
niedziela
7:00
+ Jana i Helenę Kucz int. Marii Panczykowskiej
10:00 + Jakuba Ogórek w 13 r. śm. od syna Ryszarda z rodziną
18:00 – w 10 r. ślubu Anny i Przemysława podz. za łaski i prośba o dalsze Boże błogosł. w rodzinie 

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron, Święty Michale Archaniele … .

autor: TS, data publikacji: 17.04.2016


III Niedziela Wielkanocna – 10.IV.2016

1. Przeżywamy dziś III niedzielę okresu Wielkanocnego, jest to Niedziela Biblijna, która rozpoczyna w Polsce przeżywanie Tygodnia Biblijnego. Msze św. dziś o godz. 7:00, 10:00 i 18:00.
2. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie z dziećmi klasy II i ich rodzicami przed uroczystością I Komunii św. 
3. Zachęcam do czytania gazet katolickich: „Gość niedzielny”, „Promyczek dobra” dla dzieci.
4. Msze św. wieczorne w środę i w piątek będą już odprawiane w kościele.
5. Kolejna niedziela nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Składka zbierana na tacę przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 kwietnia będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Więcej informacji w gablocie.
7. Dziękuję serdecznie lektorom i ministrantom za wykonaną wczoraj pracę w ogrodzie.
8. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Janina Bogaczyk. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.

Intencje Mszy św. od 11 – 17. IV. 2016

poniedziałek
7:00
+ Franciszka Piwowar w kolejną r. śm. int. żony
wtorek
7:00
+ Franciszka Żywczaka
środa
7:00
+ Helenę Kulig w 3 m. po śm. od ucz. pogrzebu
18:00 + Elżbietę, Franciszka i Witolda Zielińskich
czwartek
7:00
+ Kazimierza Kuc od sąsiadów Zofii i Stanisława Mikołajczyk
piątek
7:00
– o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia dla pewnej osoby
18:00 + Józefa Panczykowskiego od Katarzyny Hnatyszak
sobota
7:00
+ Ingę Basiaga od Bronisławy Dereń
niedziela
7:00
– w 18 r. ur. Joanny Hnatyszak podz. za łaski i prośba o dalsze Boże bł. w dorosłym życiu int. rodziców
10:00 + Czesławę, Michała, Franciszka, Piotra Piwowar, Marię, Michała Dziubińskich, Marię Rusiniak
18:00 + Leona Dropek w 6 r. śm. int. żony

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron, święty Michale Archaniele …

autor: TS, data publikacji: 11.04.2016


II Niedziela Wielkanocna – 03.IV.2016 Święto Bożego Miłosierdzia

1. Przeżywamy drugą Niedzielę okresu Wielkanocnego, jest to także święto Bożego Miłosierdzia, które rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Msze św. o godz. 7:00, 10:00 i 18:00. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7:00.
2. Dziś po każdej Mszy św. w ramach adoracji przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
3. Następna niedziela to Niedziela Biblijna.
4. Jutro przeżywać będziemy przeniesioną liturgicznie z 25 marca Uroczyst. Zwiastowania NMP, jest to także Dzień Świętości Życia. Będzie dodatkowa Msza św. o godz. 18:00 w kościele z obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. W przedsionku znajdują się formularze duchowej adopcji. Zapraszam na tę Mszę św. także młodzież kl. III gimn. przed przystąpieniem do sakramentu Bierzmowania. Od godz. 17:30 będzie możliwość Spowiedzi.
5. W środę o godz. 18:00 w Piwnicznej Msza św. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy III gimnazjum. W tym dniu u nas w kaplicy Msza św. wyjątkowo o godz. 16:45. 
6. Dziś o godz. 11:15 w szkole odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Wierchomla. Wszystkich serdecznie się zaprasza. Sołtys Wiesław Keklak.
7. Wspólnota czcicieli Najdroższej Krwi Pana Jezusa z parafii w Kaninie z ks. Stanisławem Ciurką organizuje pielgrzymkę dwudniową do Częstochowy, Gidel, Gniezna, Lichenia, Torunia z udziałem w konsekracji kościoła pw. Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, który jest votum za pontyfikat św. Jana Pawła II i do Niepokalanowa. Pielgrzymka ta odbędzie się 17 i 18 maja tj. wtorek i środa. Wstępna opłata 150 zł. Można się zgłaszać do p. Anny Ogórek.
8. W pierwszy czwartek miesiąca Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa przed Mszą św. o 18:00 i modlitwa o powołania.
9. W przyszłą sobotę jeśli będzie pogoda do pracy w ogrodzie proszę lektorów i starszych ministrantów.
10. Ostatnio ofiarę na cele parafialne złożyli: Janina i Bronisław Walczak, Jan i Ewa Gardoń, dwie ofiary anonimowe. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.

Intencje Mszy św. od 04.IV – 10.IV. 2016

poniedziałek
7:00
+ Antoniego Węgrzyna int. chrześniaka
18:00 + Stefana Hnatyszaka od syna Andrzeja z rodziną
wtorek
7:00
+ Wojciecha Ogórek od Marii i Stanisława Ogórek z rodziną
środa
16:45
+ Anielę, Stefana, Stanisława, Tadeusza, Kazimierza Kucz
czwartek
7:00
+ Helenę Kulig od Marka Pustułki z rodziną
18:00 – podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny int. rodziców
piątek
7:00
+ Aleksandra Białowodzkiego od żony i dzieci
18:00 – prośba o powrót do zdrowia dla pewnej osoby i o wytrwanie dla rodziny int. kolegów
sobota
7:00
+ Kazimierza Jojczyka od kuzynki Marysi z Krasnego Potockiego
niedziela
7:00
+ Jakuba i Michalinę Ogórek w 13 r. śm. Jakuba
10:00 – podz. za lata pracy i prośba o dalszą opiekę w życiu i Boże  błogosł. w rodzinie Stanisławy i Kazimierza Białowodzkich
18:00 + Mariana Panczykowskiego i Józefa Panczykowskiego int. Augustyna               

 

Niech nas wszystkich wspomaga nasz patron, święty Michale Archaniele …..

autor: KŚ, data publikacji: 03.04.2016Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia