Ogłoszenia duszpasterskieDziałalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Wierchomli Wielkiej w latach 1992-2012 (na podstawie Księgi Protokołów)

I Kadencja (1992-1997) za proboszczowania Ks. Tadeusza Szkaradka oraz Ks. Tadeusza Rzeźnika. Odbyto 12 spotkań. Rada liczyła 5 członków plus Ks. Proboszcz. W jej skład wchodzili w wyboru: Sekuła Stanisław, Baziak Eugeniusz, Węgrzyn Jan, Hnatyszak Stefan, z nominacji: Ogórek Ryszard.

WYDARZENIA – INWESTYCJE - NOWOŚCI: zorganizowanie nauki śpiewów międzylekcyjnych, naprawy rynien przy kościele i dzwonnicy, remont kapliczek wokół kościoła, zainicjowanie parafialnego oddziału „Caritas”, zapoczątkowanie rewindykacji zabranych parcel, obchody 400-lecia Wierchomli, wykonanie chodnika od strony Izwora, kinkiety reflektory i konfesjonały jesionowe, umeblowanie i remont zakrystii ministranckiej, powiększenie kaplicy na plebanii, wykonanie drewnianego parkanu okalającego teren zabudowań parafialnych, wizytacja kanoniczna (bp Jan Styrna 13-14 IX 1997).

Cytaty: s. 16 „są pewne trudności z duchowym kierownictwem lektorów” (1996);

II Kadencja (1997-2002) za proboszczowania Ks. Tadeusza Rzeźnika i Ks. Mariana Kujdy. Odbyto 23 spotkania. Rada liczyła 8 członków plus Ks. Proboszcz. W jej skład wchodzili z wyboru: Żywczak Stefania, Panczykowski Augustyn, Olipra Maria, Gardoń Jan, Węgrzyn Jan, Hnatyszak Bogdan, z nominacji: Kuźlak Bolesław, Jabrocki Andrzej

WYDARZENIA – INWESTYCJE - NOWOŚCI: kamienne schody do zakrystii i boczne do kościoła, zaprowadzenie nowenny do Matki Bożej Niestającej Pomocy (1998), ornat ze św. Michałem i św. Barbarą, zainicjowanie prenumeraty „Promyczka Dobra, ujednolicenie postaw liturgicznych, kapliczka na placu kościelnym ku czci MBNiepokalanie Poczętej – pamiątka pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu, elektryfikacja dzwonów (pan Łania z Przeworska, 1999), chodnik na cmentarz, nagłośnienie w kaplicy i w kościele, Misje Święte 31 III-6 IV 2000 (prowadzili Ks. Andrzej Wanat i Ks. Wiesław Majca), nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w kopii jasnogórskiego Obrazu (14/15 V 2000), zakupienie obrazu „Jezu, ufam Tobie”, wyposażanie kapliczek: obrazy pan Bernard Wójcik, bramy-kraty pan Jan Kosmydel, zapoczątkowanie budowania grobowca kapłańskiego, pokrycie kapliczek blacha ocynkowaną, „symboliczna więź z parafianami w Rytrze budującymi nowy kościół (składka), ołtarz i ambona wg projektu Ks. Rzeźnika, ubezpieczenie w ZUS-ie i Securitas-ie, odwodnienie kościoła, nakaz powołania rady ekonomicznej, zakup waty mineralnej na ocieplenie dachu kościoła oraz zgromadzenie na ten cel desek, montaż reflektora oświetlającego kościół.

Cytaty: s. 38 – ws. rewindykacji „... sprawa w UMiG nie została uczciwie i jasno przedstawiona i miała na celu wprowadzić nieporozumienie między mieszkańcami a proboszczem”; s. 44 - „misje w naszej parafii były w 1968 roku” (2000); s. 73w każdym środowisku są osoby, które nie podejmują żadnej pracy, a celowość podejmowanych działań poddawana jest dyskusji”; s. 83 Rada przypomniała o podjęciu prac przy ociepleniu kościoła z wykorzystaniem waty ociepleniowej i zgromadzonych desek na ten cel - Ksiądz ma zamiar budowania bazy oazowej przez zagospodarowanie budynku gospodarczego” (2002);

III Kadencja (2002-2007) za proboszczowania ks. Mariana Kujdy i Ks. Stanisława Ciurki. Odbyto 20 spotkań. Rada liczyła 9 członków plus Ks. Proboszcz. W jej skład weszli z wyboru: Łomnicki Aleksander, Żywczak Jan, Ogórek Anna, Sikorski Andrzej, Panczykowski Augustyn, Sztuczka Ryszard, z nominacji: Weber Zofia, Wnęk Jan, Gardoń Andrzej. Radę Ekonomiczną stanowili: Łomnicki Aleksander, Ogórek Anna, Panczykowski Augustyn.

WYDARZENIA – INWESTYCJE - NOWOŚCI: zamontowanie sygnalizacji alarmowych, adaptacja budynku gospodarczego na cele parafialnego schroniska młodzieżowego – poświęcenie schroniska 4 XII 2002, zainicjowanie kolędników misyjnych, wykonanie studni głębinowej obok schroniska (s.88), konserwacja kościoła od zewnątrz, modlitwa do św. Michała po każdej Mszy Świętej (2003), zainicjowanie dnia pamięci o sprawach parafialnych w II niedziele miesiąca, montaż bilbordu ewangelizacyjnego, nabożeństwo fatimskie od maja do października – włączenie dzieci I komunijnych, zaprowadzenie Mszy Świętej wieczornej w niedziele i święta obowiązkowe, procesje Bożego Ciała na przemian w jednym roku wokół kościoła, w następnym przez parafię, parafialne pielgrzymki do sanktuariów, schody z piaskowca do głównego wejścia do kościoła, dokupienie 4 podwójnych kompletów ornatów: złotego, czerwonego, zielonego i niebieskiego, nowy chodnik wokół kościoła, wizytacja kanoniczna (bp Stanisław Budzik 10 VI 2006) – dąb Jana Pawła II, ożywienie praktyki I piątkowych odwiedzin chorych – prenumerata Apostolstwa Chorych, wycięcie drzew na cmentarzu zagrażających nagrobkom – nasadzenie nowych (2006), remont werandy plebanijnej oraz nowe drzwi garażowe, podjęcie przez rodzinę Żywczaków 53 posługi sprzątania w kościele (2007), drobny dar biskupa Klemensa biskupa krymskiego cerkwi patriarchatu kijowskiego (dwie ikony z boku ikonostasu), choroba i pobyt w szpitalach Ks. T. Szkaradka.

Cytaty: s. 86sprzedaż desek na częściową spłatę zadłużenia”; s. 90 przedstawiciele rady parafialnej prosili o szczegółowy wykaz kosztów związanych z remontem i funkcjonowaniem parafii – 4 IV 2004; s. 102 „spotkanie nie odbyło się ze względu na brak quorum”, s. 103Za pochopne i lekkomyślne uznano podjęcie przez UMiG uchwały z 28 VII 2006 – niekorzystnej dla parafii – bez jakiejkolwiek próby dialogu z zainteresowana wspólnotą”, s. 104dług (Schroniska) nie może być spłacany z jego dochodów – jak zakładano”; „problemy demograficzne, braki wynoszone z kształcenia szkolnego rodzą pewne problemy duszpasterskie: brak chętnych do poprawnego czytania Słowa Bożego”, s. 106zaznacza się się brak wody”;

IV Kadencja (2007-2012) za proboszczowania Ks. Stanisława Ciurki. Odbyto 18 spotkań. Rada liczyła 7 członków plus Ks. proboszcz. Za tej kadencji dokonano wymiany dwóch członków! W jej skład weszli z wyboru: Jabrocki Andrzej, Bogdan Białowodzki, Zofia Weber; z nominacji Ogórek Anna, Iwona Białowodzka (Robert Śmigowski), Tomasz Kucz (Zbigniew Zieliński) z urzędu („Caritas”) Elżbieta Sikorska. Radę Ekonomiczną stanowili: Jabrocki Andrzej, Bogdan Białowodzki.

WYDARZENIA – INWESTYCJE - NOWOŚCI: śmierć i pogrzeb Ks. T. Szkaradka (24 XII - 27 XII 2007), dokończenie grobowca kapłańskiegotablice wspominające posługę Ks. Kazimierza Muchy i Ks. Tadeusza Szkaradka, podwójna petycja do Sejmu RP ws. przywrócenia dnia wolnego w Święto Trzech Króli (2008 – 381 podpisów, 2009 - 410), coroczne tridua przed Matką Bożą gromniczną oraz przed odpustem parafialnym, wymiana instalacji nagłośnieniowej w kościele oraz tablic rozdzielczych w zakrystiach, renowacja nagrobków łemkowskich, wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą (luty-kwiecień 2009) – dotacja na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – prace wykonała firma Metrol z Nowego Sącza – kredyt w Banku Spółdzielczym na uzupełnienie należności, wyburzenie starej plebanii oraz b. magazynu nawozów sztucznych, zamienna działka (0,14 ha)otrzymana od gminy w zamian za przekazaną p. T. Kuligowi, sfinalizowanie spraw rewindykacyjnych – rozgraniczenie odzyskanych parcel – nowe mszały, złoty ornat do kaplicy z wizerunkiem Św. Maksymiliana, kwiaty do ustrojenia ołtarzy przynoszą po kolei wyznaczane rodziny nie tylko panny po bierzmowaniu (2009), utwardzenie drogi dojściowej do kościoła od strony „Popówki”, wyłożenie schodów wejściowych do kaplicy płytkami, rozpoczęcie posługi katechety świeckiego w szkole przez panią Sabinę Kalisz ze Starego Sącza (1 IX 2009), zaproszenie dla byłych proboszczów parafii do wzięcia udziału w sumie odpustowej w ich roku 25-lecia kapłaństwa (niestety negatywna odpowiedź), pielgrzymka do kapliczki na rozwidleniu dróg na Wielką Pustą w rocznicę powstania miejscowości (2009), renowacja krzyża na Popówce – dotacja UMWM, rozpoczęcie posługi organisty na nabożeństwach liturgicznych, zapoczątkowanie jutrzni przez Pasterką, nowenny do patrona parafii w ostatni piątek miesiąca – spotkanie Kręgu Seniorów, pielgrzymki do kapliczek na terenie parafii w dni modlitw o urodzaje, modernizacja sygnalizacji pożaru oraz napadu montaż domofonu łączącego chór oraz plebanię z zakrystią, zapoczątkowanie posługi Szafarza Najświętszej Eucharystii – posługa względem chorych, rozpoczęcie starań w UMiG nad wybudowaniem parkingów i elementarnej infrastruktury wokół otoczenia kościoła (2010 – 414 podpisów) – ponowienie tej prośby (2012 – 406 podpisów), Misje Święte przeprowadził o. Marek Skowroński kapucyn z Zakroczymia w dniach 19-26 IX 2010 i ich renowacja 21-25 IX 2011, powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na gruncie Grupy Biblijnej – prenumerata Dnia Pańskiego, w roku Pauliny Jaricot odnowienie ducha Róż Żywego Różańca – modlitewnik do adoracji dla każdej z róży, podjęcie starań nad wzniesieniem kapliczki, renowacja dwóch części muru cmentarnego i wybudowanie wnęk z kapliczkami w których umieszczono figury patronów parafii św. Michała Archanioła i Św. Maksymiliana (2010) – wymiana chodnika dojściowego do kościoła od strony dzwonnicy; Św. Barbary i Matki Bożej z Dzieciątkiem (2012), „światełka pamięci” oświetlenie grobowca kapłańskiego kapliczki Matki Bożej Niepokalanej oraz figur Patronów parafii, sosny Benedykta XVI, zaproponowanie przez proboszcza parafii formy dzierżawy Popówki, aby z niej czerpać środki finansowe na konieczne i niezbędne prace remontowe przy kościele na zbliżającą się rocznicę 200-lecia wybudowania cerkwi – brak części zgody radnych!, akt dewastacja plebanii (30/31 X 2011), modlitwa do Ducha Świętego przed liturgią Bożego Słowa – znak pokoju przez podanie dłoni, zgoda na translację szczątków konwojentów węgierskich na cmentarz parafialny, plenerowa droga krzyżowa w popołudnie Niedzieli Palmowej (2011), nowe obrazy w kościele: bł. Jana Pawła II oraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego (2012), peregrynacja figurki Prazsk'ego Jezulatka po rodzinach parafii w adwencie, konkursy dla dzieci:Wykonujemy szopki świąteczne” i „Śpiewamy pięknie kolędy”, Msza Święta radiowa z Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu (14 II 2012), użyczenie przez UMiG na 10 lat z możliwością przedłużenia parceli na cele wzniesienia kapliczki w Baraniackim Potoku (pamiątka powodzi 2010) i umieszczenia w niej odtworzonej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem spod Horbka, po raz pierwszy żaden z chłopców I komunijnych nie zgłosił się do pełnienia posługi ministranta! (2012), prenumerata czasopisma Wzrastanie dla młodzieży, problemy z wodą – pogróżki sąsiedztwa, zainicjowanie Dnia Patrona (2012) w dniu parafialnego odpustu, zaangażowanie w prowadzenie rozważań na nabożeństwach różańcowych w kościele wszystkich grup istniejących w parafii, wsparcie dla inicjatywy założenia spółki wodnej.

Cytaty: s. 114Ks. Proboszcz poinformował, że zostało wystosowane pismo do biskupa w sprawie możliwości zagospodarowania parcel po rozgraniczeniu”; s. 117 „P. T. Kulig nie zgodził się dobrowolnie na wykonanie polecenia PINB w Nowym Sączu ws. wyburzenia ruder stojących na „Popówce”; s. 135Przykre jest to, ze radni nieobecni nawet nie pofatygowali się, aby usprawiedliwić swą nieobecność”.

autor: xSC, data publikacji: 17.11.2012


autor: , data publikacji: 17.11.2012


XXXIII Niedziela Zwykła „B” - 2012.11.18

1. Przeżywamy XXXIII niedzielę zwykłą w ciągu roku, przedostatnia w roku liturgicznym. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i 17.00. Dziś po Mszy wieczornej spotkanie grupy biblijnej Akcji Katolickiej.

2. Dziś w naszej diecezji odbywają się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Zostaną wybrani radni V kadencji. Wszystkim, którzy dotychczas pełnili tę funkcję w naszej parafii w 4 minionych kadencjach za poświęcony czas, myślenie o autentycznym dobru parafii – dziękuję. Radnym którzy dziś zostaną wybrani życzę Bożego błogosławieństwa w pięknej misji współdbania o sprawy swej parafialnej rodziny. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez oddanie swego głosu na swojego kandydata dali wyraz współodpowiedzialności za sprawy parafii.

3. Robi się chłodno, dlatego wieczorne Msze Święte będziemy sprawować w kaplicy. W tygodniu Msze wieczorem we wtorek w środę i w piątek. We środę i w piątek zapraszam na różaniec za zmarłych o godz. 16.30. Za tydzień – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

4. Intencje Mszy Świętych:

19 XI pn 7.00 ++Teresę Lelito, Marię Bołoz, Stanisława Olkiewicza

20 XI wt 17.00 +Józefa Bogaczyka od Roberta z rodziną

21 XI śr 7.00 ++Tadeusza Wachowiaka, Mariana Łękawskiego; 17.00 +Michała Źrałkę od rodziny Rusiniaków

22 XI czw 7.00 ++Katarzynę Józefa Marię Gardoniów, Marię Jana Polakiewiczów

23 XI pt 7.00 ++Annę Marka Barnowskich; 17.00 ++Katarzynę Józefa Franciszka Władysława Józefa z Bołozów

24 XI sb 7.00 +Stanisława Steca od rodziny Popielów; 12.00 w kaplicy chrzest przyjmie: Patryk Błażej Wójtowicz

25 XI nd 8.00 +Franciszka Piwowara gr.1; 10.00 +Katarzynę Żywczak z okazji imienin; 17.00 W 18 urodziny Andrzeja: podziękowanie za otrzymane łaski, prośba o dalsze błogosławieństwo Boże intencja rodziców.

5. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Renata Janusz Webrowie, Teresa Jan Zielińscy, Krzysztof Potępa, Barbara Wojciech Gumulakowie.

6. Niech Św. Michał Archanioł oręduje się za nami!

 

 

 

 

autor: xSC, data publikacji: 17.11.2012


XXXII Niedziela Zwykła „B” - 2012.11.11

1. Przeżywamy XXXII niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym, zwłaszcza w Egipcie. Jednocześnie narodowe święto niepodległości. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i 17.00. Przypominam, że dziś o 14.00 w remizie OSP spotkanie ws. spółki wodnej. Sprawa wody staje się coraz trudniejsza dlatego popieram całkowicie podjęte starania. Jeśli będzie więcej zainteresowanych pomysł będzie łatwiejszy w realizacji.

2. Za tydzień w naszej diecezji odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Także i w naszej parafii dokonamy wyboru trzech osób z grona zgłoszonych kandydatów. Przypominam najważniejsze zasady związane z wyborem do PRD: 1. kandydatami na członków do Rady mogą być pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli bierzmowanie, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką; 2. czynne prawo wyborcze (mogą dokonywać wyboru) przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej; 3. wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez biskupa diecezjalnego; 4. liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów; 5. w dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się na tacę podczas Mszy Świętej; 6. podliczenia głosów dokonuje komisja skrótacyjna wyznaczona przez proboszcza; 6. ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów. Dziś po Mszy Świętej można sobie zabrać listę z wypisanymi kandydatami. Należy spośród zgłoszonych wybrać trzech zaznaczając obok nazwiska swój wybór postawieniem znaku krzyżyka. Zachęcam do skorzystania z szansy wyboru swoich przedstawicieli w PRD. Wypełnione karty należy za tydzień wrzucić na tacę podczas Mszy Świętej.

3. Także za tydzień po Mszy wieczornej spotkania Grypy Biblijnej Akcji Katolickiej. Ponieważ zbliża się 1 rocznica powstania POAK zapraszam na spotkanie wszystkich członków.

4. Intencje Mszy Świętych:

12 XI pn 7.00 +Michała Źrałkę pd siostry Marii z dziećmi

13 XI wt 7.00 +Stanisława Steca od sąsiadów Gumulaków i Rysiewiczów

14 XI śr 7.00 ++Piotra Stanisława Dziubińskich; 17.00 ++Józefa Katarzynę Franciszka Władysława Józefa Bołozów

15 XI czw 7.00 +Józefa Bogaczyka od kuzyna Zdzisława z rodziną

16 XI pt 7.00 +Tadeusza Broniszewskiego z ok. imienin od żony; 17.00 O błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla Marzeny i Wiesława z ok. 2 m-ca po zawarciu sakramentu małżeństwa

17 XI sb 7.00 ++Witolda Zielińskiego Józefa Pająka za zmarłych z rodziny Majewskich; 12.00 w kaplicy chrzest przyjmie: Zuzanna Natalia Jabrocka

18 XI nd 8.00 W 92 urodziny Anieli Gumulakowej, 10.00 +Stanisława Derenia intencja Jarosława z rodziną 17.00 +Stanisława Steca z ok. 6 m-ca po śmierci od uczestników pogrzebu.

5. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Wanda Aleksander Hnatyszakowie, Elżbieta Bołoz, Maria Zbigniew Zielińscy, Maria Dropkowa.

6. Niech Św. Michał wstawia się za nami!

autor: xSC, data publikacji: 10.11.2012Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia