Ogłoszenia duszpasterskieXXXI Niedziela Zwykła „B” - 2012.11.04

1. Przeżywamy XXXI niedzielę zwykłą w ciągu roku. Z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu. Zmiana tajemnic różańcowych. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i po procesji na cmentarz ok. godz. 17.00.

2. Od dnia dzisiejszego przed każdą Mszą Świętą w niedzielę będą odczytywane wypominki roczne w połączeniu z modlitwą za zmarłych wg. waszych życzeń. Jeśliby były jakieś niejasności w kwestii pisowni nazwisk czy godziną to proszę mi to dzisiaj zgłosić. Dziękuję za ofiary złożone przy okazji składania wypominków. Do końca listopada zapraszam we środy i w piątki na różaniec za zmarłych o 16.30 w połączeniu z odczytywaniem wypominków listopadowych.

3. Zapraszam do modlitwy za zmarłych. W tym tygodniu będziemy kontynuować procesje na cmentarz w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w piątek. Wyjątkowo we środę Msza Święta tylko o godz. 7.00 w kaplicy. Po południu procesji nie będzie!

4. W piątek wypada 42 rocznica śmierci Ks. Kazimierza Muchy. A w niedzielę 94 - odzyskania niepodległości. Z racji narodowego święta niepodległości postarajmy się wywiesić flagi narodowe.

5. Bardzo proszę, aby do wtorku włącznie ostatecznie zająć stanowisko w kwestii kandydowania do PRD. Udział w Radzie jest zaproszeniem do wzięcia współodpowiedzialności za sprawy swej rodziny parafialnej. Przed 2 tygodniami wyczytałem listę wskazaną przez ustępującą Radę. Nie będzie jakichś specjalnych telefonicznych rozmów ze wskazanymi. Jeśliby ktoś spośród wskazanych nie chciał być kandydatem do nowej PRD, albo miał jakieś przeszkody niech na piśmie złoży stosowne oświadczenie. Niezłożenie takiego oświadczenia jest znakiem przyzwolenia na kandydowanie. Informuję także, że nikt nowy nie został zgłoszony. Wybory do nowej PRD odbędą się za 2 tygodnie – 18 XI.

6. Intencje Mszy Świętych:

5 XI pn 7.00 ++z rodziny Dziubińskich Serkisów Bołozów Ignatowicza, pPR ++Witolda Elżbietę Franciszka Zielińskich

6 XI wt 7.00 +Stanisława Steca od Albiny Bolesława Kuźlaków, pPR ++Stefanię Juliana Sztuczków intencja Ryszarda z rodziną

7 XI śr 7.00 O błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla Justyny i Dymitra z racji 4 m-ca po zawarciu sakramentu małżeństwa

8 XI czw pPR ++Marię Tadeusza Szewczyków, Władysławę Józefa Marka Marczyków

9 XI pt 7.00 ++Rozalię Kazimierza Zbigniewa Wachowiaków, pPR W 80 urodziny Jerzego: dziękczynienie-prośba intencja dzieci i wnuków

10 XI sb 7.00 +Józefa Bogaczyka od rodziny Fabisiów

11 XI nd 8.00 W intencji Członków Róży Mężczyzn Św. Franciszka o błogosławieństwo w rodzinach oraz za zmarłych z Róży, 10.00 +Katarzynę Żywczak z ok. 11 m-ca po śmierci od uczestników pogrzebu, 17.00 ++Annę Jana Zabojsców intencja zięcia.

7. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Mieczysława Zygmunt Bagniccy, jedna ofiara anonimowa.

8. Sołtys zaprasza osoby zainteresowane sprawą spółki wodnej na zebranie 11 XI o godz.15.00 do remizy OSP w Wierchomli.

9. W adoracji Najświętszego Sakramentu jeszcze raz polecajmy wszystkich naszych drogich zmarłych.

autor: xSC, data publikacji: 03.11.2012


XXX Niedziela Zwykła „B” - 2012.10.28

1. Przeżywamy XXX niedzielę zwykłą w ciągu roku. Rocznicę poświęcenia kościoła. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i po nabożeństwie różańcowym sprawowanym o godz. 17.30.

2. We środę zakończenie tegorocznych nabożeństw różańcowych. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe jest codziennie o 17.30. Po nim – Msza Święta. Dziękuję wszystkim grupom, które z minionym tygodniu prowadziły rozważania. Na nowe dni zapraszam do włączenia się kolejne grupy.

3. W czwartek wypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte przed południem o godz. 8.00 i 10.00. Po południu zapraszam ma godz. 14.00 ma uroczyste nieszpory i procesję za zmarłych. Po ich zakończeniu ostatnia w tym dnu Msza Święta. W tym dniu jak i w dniu zadusznym, przy okazji nawiedzenia cmentarza będą zbierane ofiary do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. W imieniu przełożonych i kleryków za dar serca dziękujemy.

4. W ciągu pierwszego tygodnia listopada będziemy się udawać z procesją na cmentarz, podczas której odczytując wypominki będziemy się modlić na różańcu za naszych bliskich zmarłych. Do udziału w tych nabożeństwach zapraszam szczególnie gimnazjalistów. W sobotę z kl. III, w przyszły poniedziałek z kl. II, we wtorek z kl. I. Bardzo proszę, aby każdy uczeń wypisał na karteczce zmarłych ze swych rodzin czy innych i podczas procesji będą je ci uczniowie odczytywać i polecać naszym wspólnym modlitwom.

5. Na czas od 1 XI do 30 IV przechodzimy na czas zimowy. Msze Św. w naszej parafii w tym okresie będą o godz. 17.00, nabożeństwa o 16.30. Dzwony będą nas zapraszać do wspólnej modlitwy o godz. 16.00

6. W piątek wypada dzień zaduszny, dzień szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych. Msze Św. w tym dniu o godz. 10.00 i po procesji ok. godz. 17.00. Zachęcam do zyskiwania odpustów za zmarłych. Aby wam umożliwić bycie w stanie łaski uświęcającej będzie okazja do spowiedzi w poniedziałek, we wtorek i w środę od godz. 17.00 i podczas odmawiania różańca. Będzie to także spowiedź z okazji I piątku miesiąca! W sam piątek nie będzie okazji do wyspowiadania się! Dlatego zapraszam na poniedziałek do spowiedzi dzieci ze SP. Na wtorek młodzież gimnazjalną i ze szkół średnich. Na środę wszystkich chętnych dorosłych. W I piątek podczas Mszy Św. wieczornej modlitwa i ofiary na misje. Odwiedziny chorych, tym razem wyjątkowo, w sobotę od godz. 8.00.

7. Za tydzień z racji I niedzieli listopada, adoracja Najświętszego Sakramentu, zmiana tajemnic.

8. Intencje Mszy Świętych:

Msze Święte gregoriańskie za śp. Mariana Panczykowskiego /29-30/ w tym tygodniu będą odprawiane po nabożeństwie różańcowym w poniedziałek i we wtorek. Ponadto:

29 X pn 7.00 Dziękczynienie za szczęśliwe rozwiązanie-prośba o zdrowie dla matki i dziecka, opiekę MB

30 X wt 7.00 Dziękczynienie za dotychczasową opiekę-prośba o opiekę Bożą dla Danuty i Grzegorza

31 X śr 7.00 +Michała Źrałkę od córki Zofii z Krakowa z mężem, po NR +Józefa Bogaczyka od rodziny Grucelów i Bogaczyków

1 XI Wszystkich Świętych 8.00 +Stanisława Steca od sąsiadów Kuźlakow, 10.00 +Bronisławę Wojtas intencja meża, pPR ++Jana Marię Potoków, Antoniego Katarzynę Sławomira Hnatyszaków, Leona Dropka, Ks. Tadeusza Szkaradka

2 XI Dzień Zaduszny 10.00 +Katarzynę Żywczak od uczestników pogrzebu pPR ++Anielę Tomasza Żywczaków int. syna Jana z rodziną

3 XI sb kaplica 15.00 chrzcielna: chrzest przyjmie Tomasz Jacek Bołoz, pPR ++Annę Józefa Ogórków i za zmarłych z rodziny Ogórków i Tudajów

4 XI nd 8.00 ++Marię Jana Białowodzkich, Wiktorię Franciszka Dudziaków, 10.00 +Stanisława Steca od Marii Jana Wnęków, pPR +Józefa Kuca z ok. 6 r. śmierci.

9. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Małgorzata Marek Jabroccy, rodzina Stolarczyków, Maria Jan Mikulakowie.

10. Oddajmy się w opiekę Św. Michała Archanioła!

autor: xSC, data publikacji: 27.10.2012


XXIX Niedziela Zwykła „B” - 2012.10.21

1. Przeżywamy XXIX niedzielę zwykłą w ciągu roku. Światowy Dzień Misyjny. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i po nabożeństwie różańcowym sprawowanym o godz. 17.30. Bóg zapłać za ofiary na misje święte. Dziękuję Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za pomoc w dzisiejszej prezentacji o misjach. Dziś dokonuje się liczenie wiernych. Po Mszy wieczornej spotkanie Grupy Biblijnej Akcji Katolickiej.

2. Zapraszam do wspólnotowego odmawiana różańca. Dobrze by było aby każdy parafianin przynajmniej jeden raz uczestniczył w tym nabożeństwie w październiku. Odmawiajmy także różaniec w domach. Zwłaszcza ci, którzy nie mogą być w kościele. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe jest codziennie o 17.30. Po nim – Msza Święta. W tym tygodniu w sposób specjalny będziemy się modlić w intencjach misyjnych. Dziękuję wszystkim grupom, które z minionym tygodniu prowadziły rozważania. Na nowy tydzień zapraszam do włączenia się kolejne grupy.

3. Na dzień 18 XI zostały wyznaczone przez biskupa wybory do nowej rady duszpasterskiej. Na ostatnim spotkaniu PRD ustępująca Rada wskazała kandydatów z każdego rejonu do nowej Rady. To wyraz uznania oraz predyspozycji do pełnienia tej funkcji. Oto lista zaproponowanych kandydatów z poszczególnych rejonów: I. Baziak Katarzyna, Węgrzyn Jan, Jojczyk Jerzy, Maślanka Lidia; II. Zielińska Teresa, Stec Przemysław, Żywczak Jan 53; III. Miejska Anna, Weber Józef, Żywczak Stefania; IV. Podgórni Kazimierz, Bołoz Jacek; V. Kulig Mirosław, Kuźlak Paweł; VI. Jabrocka Marzena, Szwala Jerzy, Ogórek Janina, Szwala Edward. To kandydaci ustępującej Rady. Gdyby ktoś jeszcze miał kogoś odpowiedniego może go jeszcze zgłosić w przyszłą niedzielę wrzucając kopertę z nazwiskiem kandydata na tacę. Po ustaleniu ostatecznej listy do 4 XI spośród kandydatów wybierzemy trzech przedstawicieli do nowej rady. Druga trójka w nowej radzie będzie pochodzić z urzędu albo z nominacji.

4. Intencje Mszy Świętych:

Msze Święte gregoriańskie za śp. Mariana Panczykowskiego /22-28/ w tym tygodniu będą odprawiane: po nabożeństwie różańcowym w poniedziałek, we wtorek, w sobotę i w niedzielę. W kaplicy o 7.00 we środę, w czwartek i w piątek. Ponadto:

24 X śr po NR ++Kazimierę Włodzimierza Mikołajczyków z ok. 1 r. śm. Kazimiery intencja dzieci

25 X czw po NR ++Ks. Kazimierza Muchę, Ks. Tadeusza Szkaradka, Marię Jana Jana Bołozów, Tadeusza Gumulaka, Wojciecha Jana Żywczaków, Edwarda Kuźmiaka

26 X pt po NR +Katarzynę Żywczak od uczestników pogrzebu

28 X nd 8.00 W 9 r. ślubu Katarzyny i Roberta: dziękczynienie-prośba 10.00 ++Marię Michała Władysława Zielińskich, Marię Tadeusza Stanisławę Toczek, Tadeusza Gumulaka, Ks. Tadeusza Szkaradka, Szymona Bendyka z ok. imienin Tadeusza intencja Zielińskich.

5. W sobotę w godzinach około-południowych /10-11/ na parkingu przed kościołem będzie sobie można nabyć chryzantemy oraz znicze.

6. Także w sobotnią noc zmiana czasu: wskazówki zegara trzeba przesunąć z godz. 3.00 na godz. 2.00.

7. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Janina Zygmunt Fiedorowie, Danuta Mirosław Kuligowie. Dziękuję za dostarczenie kwiatów do ubrania ołtarzy na dzisiejszy dzień.

8. Niech Św. Michał Archanioł wstawia się za nami!

autor: xSC, data publikacji: 20.10.2012


XXVIII Niedziela Zwykła „B” - 2012.10.14

1. Przeżywamy XXVIII niedzielę zwykłą w ciągu roku. Otwieramy Rok Wiary, którego celem jest „odkryć na nowo radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary”. Jednocześnie po raz XII przeżywamy w Polsce Dzień Papieski. W tym roku jest on poświęcony refleksji nad rodziną. Msze Św. w naszej parafii o godz. 8.00, 10.00 i po nabożeństwie różańcowym sprawowanym o godz. 17.30. Po każdej Mszy Św. ofiary do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziś po Mszy wieczornej spotkanie PRD poświęcone wyłanianiu kandydatów do nowej Rady.

2. Ponownie zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych sprawowanych codziennie w kościele o godz. 17.30. Po nich - Msza Święta. Dziękuję wszystkim grupom, które z minionym tygodniu prowadziły rozważania. Na nowy tydzień zapraszam do włączenia się kolejne grupy.

3. Szczególne zaproszenie kieruję do rodziców tegorocznych kandydatów do bierzmowania. Razem ze swymi dziećmi niech poprowadzą różaniec w dniu jutrzejszym. Podobnie na środę zapraszam rodziców i dzieci z klasy V do wspólnej modlitwy. Za tydzień zapraszam do wspólnego dziękczynienia za dar bierzmowania uczniów kl. I szkół średnich razem z ich rodzicami.

4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Misyjną. Składka z tego dnia na misje święte. Także w tym dniu, po Mszy wieczornej spotkanie Grupy Biblijnej Akcji Katolickiej.

5. Zbliżają się dni naszej szczególnej pamięci o zmarłych. Obok, Mszy Św., formą takiej pomocy są wypominki połączone z modlitwą za zmarłych. Dziś można sobie zabrać kartki do wypisania imion i nazwisk swoich zmarłych. Wypominki są dwojakiego rodzaju: listopadowe odczytywane podczas procesji na cmentarz oraz w środy i piątki listopada oraz całoroczne odczytywane w każdą niedzielę - w listopadzie też - przed Mszami Świętymi. Bardzo proszę pisać imiona i nazwiska zmarłych wyraźnie i najlepiej w drugim przypadku oraz zaznaczyć przed którą Mszą Św. mają być odczytywane. Jeśli ktoś tego nie zaznaczy, to zmarli będą wypominani przed Mszą wieczorną. Przy okazji bardzo proszę o porządek na cmentarzu przy okazji odświeżania grobów swoich bliskich. Nie wrzucajmy śmieci do kontenera. Osobno składajmy szkło, osobno inne śmieci.

6. Intencje Mszy Świętych:

Msze Święte gregoriańskie za śp. Mariana Panczykowskiego /15-21/ w tym tygodniu będą odprawiane: po nabożeństwie różańcowym w poniedziałek, we wtorek, w sobotę i w niedzielę. W kaplicy o 7.00 we środę, w czwartek i w piątek. Ponadto:

17 X śr po NR +Michała Źrałkę od Anieli i Józefa z rodziną i dziećmi

18 X czw po NR +Katarzynę Żywczak z ok. 10 m-ca po śm. od uczestników pogrzebu

19 X pt po NR ++Zofię Stanisława Jojczyków z ok. 25 r. śm. Zofii

21 X nd 8.00 +Józefa Bołoza z ok. 20 r. śm. intencja żony dzieci wnuków 10.00 +Stanisława Steca z ok. 5 m-ca po śm. od uczestników pogrzebu.

7. „Bóg zapłać” za ofiary na bieżące potrzeby parafii. Ostatnio złożyli je: Genowefa Kordeczkowa z Ireneuszem, Lidia Jan Węgrzynowie, Aniela Józef Pustułkowie, Joanna Dariusz Doboszowie. Dziękuję za dostarczenie kwiatów do ubrania ołtarzy na dzisiejszy dzień. Na przyszłą niedzielę po raz ostatni w tym sezonie o podobną przysługę proszę: Jadwigę Eugeniusza Polańskich, Antoninę Stefana Petrylaków, Annę Tadeusza Petrylaków.

8. Niech Św. Michał Archanioł wstawia się za nami!

 

autor: xSC, data publikacji: 13.10.2012Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia