Ogłoszenia Dla LSO

Wakacyjna Służba Boża   2 0 1 2

P u n k t a c j a :

 1. Służenie obowiązkowe
  1. „aktywne” +3pkt
  2. „bierne” +2pkt
 2. Nieobecność na służeniu obowiązkowym -4pkt
 3. Służenie nadobowiązkowe
  1. „tygodniowe-wieczorne” +1pkt
  2. „tygodniowe-poranne” +2pkt
 4. Brak zdyscyplinowania -3pkt
 5. Niedopełnienie obowiązków -2pkt

Wpisu do zeszytu służenia dokonują: Ksiądz, Szafarz, Zakrystianka, inna osoba uprawniona. Samym ministrantom, lektorom czy scholistkom bez pozwolenia nie wolno dokonywać wpisów do zeszytu.
W I E L K I  C Z W A R T E K

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Pieśni:

 1. Na rozpoczęcie” „Pan, kiedyś stanął nad brzegiem…”
 2. Na ofiarowanie: „Z rąk kapłańskich...”
 3. Na Komunię: ”
  „Bądźże pozdrowiona...”
  „Jezusa ukrytego...”
  „Dzięki, o Panie, składamy dzięki...”
  „Uwielbiony, bądź Panie...”
 4. Na wystawienie Sakramentu: „O zbawcza Hostio…”
 5. Podczas przeniesienia do Ciemnicy: „Jużem dość pracował…”
 6. Na zakończenie: „Kochajmy Pana…”

Asysta liturgiczna:

 1. Komentator: Michał Marusia
 2. Akolitki: Karol Maślanka, Jakub Mikulak
 3. Dzwony, dzwonki, gong, sygnaturka: Hubert Maślanka, Bartek Rusiniak, Przemek Tokarczyk, Łukasz Tokarczyk
 4. Czytania: świecki (Robert Śmigowski), Mateusz Popiół
 5. Modlitwa wiernych: Patryk Podgórni
 6. Patena: Dominik Baran, Jakub Broniszewski
 7. Ceremoniarz: Paweł Sztuczka

Czuwanie Liturgicznej Służby Ołtarza

Wielki Piątek – Pan Jezus w Ciemnicy

9.00 – Michał Marusia

9.40 – Jakub Białowodzki

10.20 – Maciek Białowodzki

11.00 – Mateusz Rusiniak

11.40 – Paweł Sztuczka

12.20 – Jakub Mikulak

13.00 – Karol Maślanka

13.40 – Jakub Broniszewski

14.20 – Dominik Baran

Wielka Sobota – Pan Jezus w Grobie

9.00 – Andrzej Sztuczka

9.40 – Marysia Kucz

10.20 – Patryk Podgórni

11.00 – Szymon Sztuczka

11.40 – Adrian Jarzębak

12.20 – Marzena Rusiniak

13.00 – Dominika Baran

13.40 – Konrad Pawlik

14.20 – Hubert Maślanka

15.00 – Przemek Tokarczyk

15.40 – Gośka Rusiniak

16.20 – Madzia Rusiniak

17.00 – Kasia Kuźlak

17.40 – Kasia Kluska

18.20 – Łukasz Tokarczyk

Nieobecność na czuwaniu minus 15 punktów! W I E L K I  P I Ą T E K

Pieśni:

  Na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej: „Jużem dość pracował…

  Na zakończenie Drogi Krzyżowej: „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie…

  W czasie adoracji krzyża: Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony...”

  „Ludu mój, ludu...”

  W czasie Komunii Świętej: „Pan Jezus już się zbliża...”

  „Jezusa ukrytego,...”   „Jeden chleb...”

  W czasie procesji do Grobu: „Jezu Chryste Panie miły...”

  Po modlitwie w Grobie: Gorzkie Żale...

  Scholistki /Marzena/czytają intencję poszczególnych części Gorzkich Żali

Asysta liturgiczna:

 1. Krzyż i akolici na Drodze Krzyżowej i asysta przy adoracji Krzyża: Andrzej Sztuczka, Karol Maślanka, Patryk Podgórni,
 2. Komentator: Michał Marusia
 3. I czytanie – świecki (Mateusz Popiół)
 4. II czytanie – Mateusz Rusiniak
 5. Opis Męki Pańskiej Robert Śmigowski, Marek Rusiniak, Paweł Sztuczka
 6. Oświetlenie grobu: Paweł Sztuczka
 7. Przygotowanie ołtarza na Komunią Świętą: Maciek Białowodzki, Szymon Sztuczka
 8. Patena: Adrian Jarzębak, Jakub Mikulak
 9. Kołatki: Adrian Jarzębak, Bartek Rusiniak, Przemek Tokarczyk, Kuba Broniszewski
 10. Monstrancja, welon – Paweł SztuczkaW I E L K A  S O B O T A

Wigilia Paschalna

Pieśni:

 1. Podczas pokropienia: „Com przyrzekł Bogu na chrzcie raz...”
 2. Na ofiarowanie: „Otrzyjcie już łzy płaczący...”
 3. Na Komunię: „Bądźże pozdrowiona...”
    „Cóż Ci Jezu damy...”
 4. Podczas procesji: „Wesoły nam dziś dzień nastał...”
    „Nie zna śmierci Pan żywota...”
 5. Po przyjściu procesji do kościoła: „Ciebie Boga wysławiamy...”
 6. Na zakończenie: „Boże, coś Polskę…”

Asysta liturgiczna:

 1. Komentarze – Michał Marusia
 2. Akolici – Karol Maślanka, Jakub Mikulak
 3. Mikrofon – Hubert Maślanka
 4. Mszał – Bartek Rusiniak
 5. Grana – Przemek Tokarczyk
 6. Paschał – Marek Rusiniak
 7. Oświetlenie kościoła, czuwanie w zakrystii, dzwony: Paweł Sztuczka
 8. I czytanie /Rdz/ – świecki (Robert Śmigowski)
 9. II czytanie /Wj/ - Andrzej Sztuczka
 10. III czytanie /Iz/ - świecki (Mateusz Popiół)
 11. Dzwony, dzwonki, gong, sygnaturka – Przemek Tokarczyk, Hubert Maślanka, Bartek Rusiniak, Łukasz Tokarczyk
 12. IV czytanie /Rz/ - Paweł Sztuczka
 13. Kociołek z wodą do pokropienia: Kuba Mikulak
 14. Przygotowanie ołtarza do Mszy Św.: Maciek Białowodzki, Szymon Sztuczka
 15. Modlitwa wiernych – Patryk Podgórni
 16. Pateny: Dominik Baran, Kuba Broniszewski
 17. Figura Zmartwychwstałego – Paweł Sztuczka
 18. Krzyż przepasany stułą – Marek Rusiniak
 19. Pochodnie: Szymon Sztuczka, Adrian Jarzębak, Jakub Mikulak, Karol Maślanka

Zadbajmy każdy o porządek w zakrystii po liturgii.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Godz. 8.00

Komentarz: Michał Marusia

Czytanie I: świecki (Robert)

Czytanie II: Jakub Białowodzki

Modlitwa wiernych: Andrzej Sztuczka

Przygotowanie ołtarza: Maciek Białowodzki, Szymon Sztuczka

Pateny: Pateny: Konrad Pawlik, Tokarczyk Łukasz

Godz. 10.00

Komentarz: Mateusz Rusiniak

Modlitwa wiernych: Patryk Podgórni

Przygotowanie ołtarza: Kuba Broniszewski, Dominik Baran

Pateny: Bartek Rusiniak, Adrian Jarzębak
Poniedziałek wielkanocny

Godz. 8.00

Komentarz: Michał Marusia

Czytanie I: świecki (Robert)

Czytanie II: Jakub Białowodzki

Modlitwa wiernych: Andrzej Sztuczka

Przygotowanie ołtarza: Maciek Białowodzki, Szymon Sztuczka

Pateny: Konrad Pawlik, Tokarczyk Łukasz

Godz. 10.00

Komentarz: Mateusz Rusiniak

Czytanie I: świecki (Mateusz)

Czytanie II: Marek Rusiniak

Modlitwa wiernych: Patryk Podgórni

Przygotowanie ołtarza: Kuba Broniszewski, Dominik Baran

Pateny: Bartek Rusiniak, Adrian Jarzębak

Zadbajmy każdy o porządek w zakrystii po liturgii.

Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia