Spotkania Grup Parafialnych

Liturgiczna Służba Ołtarza – 28 VI

Po spowiedzi kończącej rok szkolny i katechetyczny spotkanie lektorów, ministrantów oraz scholistek miało na celu zmobilizowanie ich do gorliwej służby Bożej podczas wakacyjnego wypoczynku. Ustalono grafik wakacyjnego służenia. Został ogłoszony konkurs gorliwego wakacyjnego służenia. Delegacja lektorów oraz ministrantów wspólnie z Ks. Proboszczem odwiedzi przebywającego w szpitalu jednego ze swoich kolegów.

Grupa biblijna – Akcja Katolicka: 24 VI

Ostatnie przed wakacjami spotkanie było poświęcone zapoznaniu się z motu proprio Benedykta XVI „Porta fidei” ogłaszającym Rok Wiary. Ten papieski dokument został w całości odczytany wraz z notą zawierającą wskazania duszpasterskie na ten rok. Kilka papieskich sformułowań, podpowiedzi duszpasterskich zapadło nam głęboko w pamięć: „Musimy na nowo odkryć smak karmienia się słowem Bożym” (p.3), „Dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji” (p.7), „Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie wiarygodnego świadectwa tych, których umysły i serca oświecone są słowem Bożym i zdolni są otworzyć serca i umysły wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego życia, które nie ma końca” (p.15). W części organizacyjnej spotkania omówiono stan przygotowań do wspólnego wyjazdu na Słowację w połowie lipca.

Grupa biblijna: Akcja Katolicka - 20 V

Piętnaste (otwarte) spotkanie pragnących się modlić natchnionymi tekstami Pisma Świętego odbyło się w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Refleksji poddano perykopę ewangeliczną Mk 28,16-18. W części organizacyjnej spotkania zdecydowano o zorganizowaniu w lipcu (sobota-niedziela 14-15) wyjazdu nie tylko dla członków AK na Słowację (Słowacki Raj, Koszyce, Levoca).

Ministranci i lektorzy – 9 V

Spośród kwestii wychowawczych podjęto tematykę wierności przyrzeczeniom abstynenckim od I komunii świętej. Uznano za cenny pomysł wspólnego wyjścia na wycieczkę w okoliczne góry.

Róże Żywego Różańca – 6 V

Przy okazji kolejnej zmiany każda Róża otrzymała (zelator) modlitewnik do wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Na stronie tytułowej zostało napisane: „Ten podręcznik Adoracji - jest prezentem od Parafii – dla … - z okazji 150 rocznicy śmierci Pauliny Jaricot - założycielki Róż Żywego Różańca - oraz wyrazem wdzięczności za ufundowanie - figury Matki Bożej - w prawej wnęce wejściowej na teren sakralny - od strony Izwora - Niech modlitwa na klęczkach - wobec Najświętszego Sakramentu - wyprasza Członkom - jak również Ich Rodzinom - potrzebne łaski i dojrzałość w wierze! - Każdorazowy Zelator tej Róży - staje się odpowiedzialnym za ten modlitewnik”

Grupa biblijna – Akcja Katolicka: 29 IV

Rozważanie biblijne osnuto wokół perykopy: J 10, 11-18 (Dobry Pasterz). W części informacyjnej spotkania członków AK rozważano pomysł wspólnego wyjazdu na pielgrzymkę do Levocy (wakacje) oraz na spotkanie oddziału diecezjalnego w Jamnej. Spotkanie odbyło się w przyparafialnej wiacie przy grillu.

Ministranci - 11 IV

Na nowo ustalono porządek służenia ministrantów tak w niedziele jak i w dni powszednie. Następnie poruszono także drobne kontrowersje wychowawcze.

Służba Boża Ministrantów

Poniedziałek: Łukasz Tokarczyk, Dominik Baran

Wtorek: Hubert Maślanka, Bartek Rusiniak

Środa: Hubert Maślanka, Bartek Rusiniak, Konrad Pawlik, Dominik Baran, Jakub Broniszewski

Czwartek: Przemek Tokarczyk, Konrad Pawlik, Adrian Jarzębak

Piątek: Maciek Białowodzki, Przemek Tokarczyk, Łukasz Tokarczyk, Adrian Jarzębak

Sobota: Maciek Białowodzki, Jakub Broniszewski

Niedziela 8.00 Przemek Tokarczyk, Łukasz Tokarczyk, Konrad Pawlik, Dominik Baran

10.00 Maciek Białowodzki, Bartek Rusiniak, Hubert Maślanka, Jakub Broniszewski

17.00/18.00 Adrian Jarzębak

Liturgiczna Służba Ołtarza – 5 IV

W spotkaniu wzieli udział wszyscy tworzący LSO naszej parafii: ministranci, lektorzy oraz scholistki. Głównym tematem spotkania było przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego. Wszyscy zapoznali się z obowiązkami asyst liturgicznych oraz czuwań w Ciemnicy oraz Grobie Pańskim.

Parafialna Rada Duszpasterska – 30 III

Ze spraw bieżących zostały omówione: stan przygotowań do plenerowej drogi krzyżowej oraz powieszenia w kościele portretu bł. Jana Pawła II oraz obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego; z radością przyjęto użyczenie przez UMiG parcelki za mostem w Baraniackim Potoku pod postument z odtworzoną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus jako pamiątki powodzi z roku 2010; powoli są gromadzone ofiary na remont muru cmentarnego od strony Izwora – planowane rozpoczęcie prac po 6 maja. Ks. Proboszcz podjął kwestię zdobycia środków na konieczne prace remontowe budynków parafialnych. Przed spotkaniem radni uczestniczyli w wizji lokalnej w kościele, gdzie obejrzeli fragment posadzki w prezbiterium, domagający się pilnej naprawy. Wszyscy obecni (niestety niebyli obecni oponenci) ponownie uznali, ze pewnym rozwiązaniem jest dzierżawa Popówki. W zakończeniu Ks. Proboszcz poruszył kwestię wskazywania kandydatów do nowej Rady; wybory odbędą się jesienią.

Rada Róż Żywego Różańca – 16 III

W roku 150 rocznicy śmierci Pauliny Jaricot Ks. Proboszcz podjął wysiłki w kierunku ożywienia działalności Róż Żywego Różańca w naszej parafii. Jest ich 12. Dokonano aktualizacji członkiń oraz członków poszczególnych Róż. Na spotkaniu padła zachęta dla poszczególnych Róż, zwłaszcza dla zelatorów, aby bardziej włączali się w przeprowadzanie obowiązkowych czuwań i adoracji. Ks. Proboszcz zadeklarował zakup modlitewników do adoracji dla poszczególnych Róż. W części dyskusyjnej zaproponowano zmianę harmonogramu czuwań poszczególnych Róż.

Grupa Biblijna – Akcja Katolicka: 19 II

W części formacyjnej podjęto refleksję nad tekstem Iz 43, 21.24b. W części roboczej Prezes POAK wręczył legitymacje członkom parafialnego oddziału. Poruszono także sprawę plenerowej drogi krzyżowej w niedzielę palmową i udziału oraz zaangażowania w jej przeprowadzeniu POAK.

Foto

Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia